สำหรับผู้ดูแลระบบภาพกิจกรรม

หมายเหตุ กรณีที่เคยขอสิทธิ์ในระบบข่าวประชาสัมพันธ์มาแล้ว สามารถใช้ username เดียวกันเข้าใช้งานได้เลย
คู่มือการใช้งานระบบภาพกิจกรรม
สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการนำ Code ไปปะที่เว็บไซต์ของตนเอง